چاکسازی دارایی و کارگێڕی لە هەرێم

چاکسازی دارایی و کارگێڕی لە هەرێم

چاکسازی دارایی و کارگێڕی لە هەرێم from Kurdsat News on Vimeo.